Suorien vatsalihasten erkaantuma ja sonopalpaatio

26.11.2015

Suorien vatsalihasten erkaantuma, diastasis recti abdominis, on yleinen ilmiö raskaana olevilla ja synnyttäneillä naisilla. Tutkimusten mukaan sitä esiintyy raskauden viimeisellä kolmanneksella jopa 66 % naisista. Yleensä linea alba palautuu synnytyksen jälkeen spontaanisti, mutta vatsalihasten erkautumaa esiintyy 36 % naisista edelleen 5-7 viikkoa synnytyksen jälkeen ja vuoden kuluttua palautumista ei enää tapahdu.

Raskauden aikana raskaushormonin ja kasvavan kohdun vatsanseinämän rakenteisiin aiheuttaman mekaanisen rasituksen vaikutuksesta vatsaseinämän rakenteet venyvät ja muuttavat lihasten sekä sidekudosten rakennetta. Vatsaseinämän keskilinjassa kulkevan linea alban venyminen ja oheneminen aiheuttaa siihen kiinnittyvien suorien vatsalihasten erkaantumisen lateraalisesti ja vatsalihasten välisen ja alaisen sidekudoskalvon eli faskian venymisen. Muita vatsalihasten erkaantuman syntyyn altistavia tekijöitä ovat monikkoraskaus, isokokoinen vauva, liiallinen lapsivesi, synnyttäjän korkea ikä ( yli 34 vuotta ), sektio, aikaisemmat raskaudet ja ylipaino.

Raskauden ja synnytyksen jälkeiset muutokset suorassa vatsalihaksessa ja sitä ympäröivissä faskioissa heikentävät lihasten kykyä toimia optimaalisesti. Vartalon lihasten voimantuotto ja – siirto häiriintyvät rintakehän, lantion ja alaselän alueella, mikä aiheuttaa usein keskivartalon toimintahäiriöitä ja altistaa alaselkäkipuun ja erilaisiin vammoihin. Vatsalihasten erkaantuman on usein myös todettu olevan yhteydessä myöhemmin esiintyviin lantionpohjan toiminnanhäiriöihin, kuten virtsankarkailuun, lantionpohjan laskeumiin ja myofaskiaalisiin lantiokipuihin.

Kuvassa Fysioterapeutti Minna Tynkkynen esittelee aihetta Vireuksessa Mäntsälässä.

Tutkimusten mukaan oikeaoppisella jo raskauden aikana tehtävällä harjoittelulla voidaan ennaltaehkäistä vatsalihasten erkaantuman syntyä ja synnytyksen jälkeen saadaan vatsalihasten välistä erkaantumaan pienenemään ja vatsalihasten seinämän toimintaa palautumaan.  Erkaantuman kuntouttaminen tulee aloittaa ohjatusti hyvän perusasennon linjauksesta ja syvän poikittaisen vatsalihaksen eriytetystä aktivoinnista sekä toonisen lihassupistuksen harjoittamisesta erillään pinnallisista lihaksista, jotta harjoittelu kehittää optimaalisesti lihasten toiminnallista motorista kontrollia. Harjoittelussa tulee edetä yksilöllisesti syvien vinojen vatsalihasharjoitteiden kautta vaikeutettuihin syvien lihasten harjoitteisiin ja vasta kun suorien vatsalihasten väli ei kasva harjoittelun aikana voidaan siirtyä suorien vatsalihasten harjoituksiin. Harjoitteita tulee tehdä sagittaalitasossa vaihtelevasti eri alkuasennoissa ja niiden tulee kehittää erityisesti kestävyyttä. Hengityksen liittäminen harjoituksiin estää vatsaontelon paineen nousua ja tehostaa vatsalihasten toiminnan palautumista.

Ensimmäisessä kuvassa näytetään raskauden vaikutukset ryhtiin. Toisessa kuvassa on haettu hyvä, ryhdikäs asento, jossa lantio on keskiasennossa, rintakehä asettunut lantion päälle ja pää asettunut rintakehän päälle.

Tunnistamisharjoitus.  Tämän harjoitteen voit tehdä seisten, istuen tai esim. istumalla jättipallon päällä hyvässä asennossa. Supista kevyesti takimmaisia lantionpohjan lihaksia aivan kuin yrittäisit sulkea peräaukon. Lisää supistusta etummaisiin lantionpohjan lihaksiin aivan kuin yrittäisit sulkea emättimen ja virtsaputken. Pidä pakarat, reidet ja vatsa rentona. Älä pidätä hengitystä. Keskity tunnistamaan lihassupistus sisälläsi. Pidä supistus n. 5 sekuntia. Rentoudu 10 sekuntia. Toista harjoitus 5-10 kertaa.

Sonopalpaatio – UÄ kuvantaminen fysioterapiassa

Luotettavin tapa mitata vatsalihasten välistä erkaantumaa on noninvasiivinen ja toistettavissa oleva ultraäänimittaus. Reaaliaikaisella ultraäänitutkimuksella pystytään arvioimaan ja mittaamaan vatsalihasten ja faskioiden rakenteet sekä niissä tapahtuvat muutokset staattisten ja dynaamisten liikkeiden aikana. Ultraäänen käyttö kliinisen tutkimisen tukena auttaa fysioterapeuttia kohdentamaan terapian tai yksilölliset harjoitukset entistäkin tarkemmin ja asiakas saa reaaliaikaista palautetta harjoitteiden suorittamisesta, mikä auttaa asiakasta ymmärtämään kehon toimintaa entistäkin paremmin.

Kuvassa havainnollistetaan suorien vatsalihasten erkaantuman mittausta.

https://www.youtube.com/watch?v=7EjCynN3LcA

Videolla näkyy kuinka poikittainen vatsalihas aktivoituu uloshengityksen aikana samalla kun aktivoidaan lantionpohjaa. Poikittaisen vatsalihaksen aktivointi on tärkeänä osana ehyen vatsakapselin toimintaa. 

Kliinisesti voidaan myös palpoiden arvioida suorien vatsalihasten lähentyminen ja linea alban jäntevyys. Tällöin arviointi tehdään havainnoimalla ja palpoimalla linea albaa koko matkalta sekä levossa, että asiakkaan tehdessä testiliikkeen. Testiliikkeessä asiakas makaa koukkuselinmakuulla, nostaa pään ja lapaluut irti alustasta ja kurottaa käsillä kohti jalkateriä. Levon ja testiliikkeen aikana mitataan suorien vatsalihasten väli navan kohdalta, navan alapuolelta ja navan yläpuolelta. Mittaustuloksia arvioitaessa tulee huomioida myös koko lihasketjujärjestelmän vaikutus linea albaan, sillä yksittäiset lihakset vaikuttavat aina koko kehon kattavien toiminnallisten fasciaalisten yhteyksien kautta toisiinsa.

Kuvassa arvioidaan palpoiden suorien vatsalihasten lähentymistä ja linea alban jäntevyyttä.

Fysioterapeutin vastaanotolla asiakas huomioidaan kokonaisvaltaisesti, harjoittelu on yksilöllistä ja motivoivaa. Harjoittelu perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja sen seurantaan. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan lihastestausta tarkoitukseen soveltuvan mittarin avulla ja tarvittaessa käytetään elektroterapiaa. Lantionpohjan sonopalpaation avulla arvioidaan ja mitataan mm. vatsalihasten ja faskioiden rakenteet sekä niissä tapahtuvat muutokset staattisten ja dynaamisten liikkeiden aikana. On tärkeää hakeutua tai ohjata asiakas asianmukaiseen hoitoon terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, joka on erikoistunut suorien vatsalihasten erkaantuman hoitoon ja kuntoutukseen.

Meiltä Vireukselta löydät terveydenhuollon ammattilaiset, joilla erikoisosaaminen lantionpohjan fysioterapiassa ja suorien vatsalihasten erkaantuma – asiakkaiden hoidossa.