Muut terapiat

Onko sinulla pitkäaikainen krooninen kiputila ja siihen liittyvää masennusoiretta?

Kroonisista kivuista kärsii noin joka viidennes aikuisista ja ennuste eliniän noustessa kasvaa. Krooninen kipu vaikuttaa ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen heikentäen elämän laatua. Kroonisella kivulla ja masennuksella on todettu olevan yhtäläisyyksiä ja usein ne esiintyvät kroonisen kivun yhteydessä. Kipuun liittyy myös kielteisiä tunteita, jotka useinmiten saavat kivun tuntuman voimakkaammalta ja lisäävät toivottomuuden tunnetta. Tapio Ojalan väitöskirjan mukaan kipua tulisi ymmärtää kokemuksena, johon liittyy uskomuksia, asenteita ja elämäntilanne. On tärkeä ymmärtää, miten ihminen reagoi kipuun ja minkä merkityksen hän sille antaa. Ratkaisukeskeiset menetelmät osana kivun hoitoa kohdistuvat asiakkaan voimavarojen vahvistamiseen, kivun hallintaan sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Opiskelen sekä kivunhoidon täydennyskoulutuksessa että ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan tähtäävissä opinnoissa. Molempiin opintoihin liittyen teen kliinistä asiakasharjottelua. Halutessasi voit hakeutua maksuttomaan 5x45min sisältävään terapiaan. Maksuttomat asiakkaat valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemuksen voit laittaa heli.kallio@vireus.fi  15.4.2018 mennessä. Kaikki hakemukset ovat luottamuksellisia ja jokaiseen hakemukseen vastataan.