Psykoterapia

Onko sinulla kroonista kipua, masennusta tai unihäiriöitä? Kärsitkö lentopelosta? Riittävätkö omat voimasi selviytyä vaikeissa tilanteissa? Onko sinun vaikea hallita syömistä? Koetko ahdistusta tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa? Onko sinun vaikea saavuttaa tavoitteita?

Älä jää ongelmien vangiksi. Hae apua, tee muutos ja koe elämä nautinnollisena.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen psykoterapian muoto. Terapiassa muodostetaan mielikuva siitä, miten asiat ovat kun ne ovat hyvin ja asiakas ottaa tarvittavia askelia kohti tavoitettaan. Terapia keskittyy tulevaisuuden näkymiin, ei etsimään ongelmia ja syitä ongelmien taustalta. Ongelmia pyritään ratkomaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä muun muassa etsimällä uusia ratkaisuja aiempien tuloksettomien ratkaisumallien tilalle.

Psykofyysinen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta. Terapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen.

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten välistä kommunikaatiota ja oppimista. NLP:ssä on kyse opetuksesta ja siitä, miten ihmisiä voidaan opettaa ohjaamaan omia aivojaan, ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla ja saamaan aikaan uudenlaisia tuloksia - sellaisia tuloksia kuin sinä haluat. NLP on tulevaisuuteen suuntautuvaa ja tavoitteellista halutun muutoksen aikaansaamista.

Vireuksen psykoterapian näkökulma muodostuu asiakkaan tavoitteista ja siihen parhaiten soveltuvista menetelmistä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia toteutuu opiskelijatyönä, jonka vuoksi hinta on -50%.

Ovh 79€ ja nyt siis 39,50€ Terapian kesto 45min. Terapia-aikoja tarjolla rajoitetusti.