Asiakastarina: Polvikivuista eroon

17.10.2018

Joskus tuki- ja liikuntaelimistön vaivasta kuntoutuminen voi kestää ajateltua kauemmin. Kuitenkin hyvin toteutetun fysioterapian ja asiakkaan oman aktiivisuuden yhteistyönä lopussa usein odottaa kiitos. Alta voit lukea Annen tarinan, jolle tämä polku on tuttu.

Fysioterapiaan hakeutumisen taustalla on yleisimmin erinäisistä syistä johtuvat kivut, vaivat ja vammat. Niin myös Annen kohdalla, jonka työterveyslääkäri passitti fysioterapiaan jatkuvien polvi- ja jalkasärkyjen vuoksi. Annen omin sanoin ”yöt menivät valvoessa, jalat ylöspäin suunnattuna ja särkylääkkeitä käyttäessä”. Oireet vaikuttivat myös harrastukseen, sillä polvikipu hankaloitti ratsastusta sekä juoksua.

Annen kuntoutus alkoi OMT-fysioterapeuttimme vastaanotolta. Oireiden syyksi selvisi vasemman alaraajan heikosta lihaksistosta johtuva polven virheasento.  Hiljalleen hoitokertojen edetessä oireet alkoivat helpottamaan: "joka kerta tuntui aina paremmalta". Annelle teetettiin fysioterapian tueksi yksilölliset tukipohjalliset, joista hän koki saavansa suurta apua: ”Ne ovat olleet alusta asti todella hyvät ja auttaneet jalkaa pysymään oikeassa asennossa … Olen niistä suorastaan riippuvainen!”

Annen, kuten lähes kaikkien muidenkin oireisiin, onnistutaan löytämään syy, sekä oikea ja tehokas hoitomuoto. Mutta mitä sitten, kun oireet ovat poissa? Usein ajatellaan, että se riittää. Toki oireiden, kuten kivun, poistuminen on merkittävä edistysaskel ja elämänlaatua parantava tekijä. Kipu itsessään on kuitenkin usein vain oire taustalla piilevästä varsinaisesta ongelmasta. Näitä ongelmia ovat erittäin usein erilaiset toiminnalliset ongelmat, kuten vuosien saatossa kehittynyt lihasepätasapaino, -heikkous, tai kuormitusperäinen virheasento, aivan kuten Annenkin tapauksessa. Kysymys kuuluukin, että riittääkö viidestä kymmeneen käyntiä fysioterapeutilla siihen, että samaa oiretta ei pääse jatkossa syntymään uudestaan?

Fysioterapian näkökulmasta ihanteellinen tilanne olisi, että fysioterapian aikana aloitettua harjoittelua saataisiin jatkettua nousujohteisesti eteenpäin varsinaisen terapian päätyttyä. Yksi fysioterapian tavoitteista onkin hoitojakson aikana tarjota asiakkaalle eväitä ja tukea sitä varten.

Anne oli motivoitunut viemään harjoittelua eteenpäin, joten fysioterapeuttisen valmennuksen aloittaminen tuntui luonnolliselle vaihtoehdolle.  Valmennus aloitettiin fysioterapeutin kanssa kartoittamalla hyvinvointia kokonaisvaltaisemmin, sillä hyvinvoinnin eri osa-alueet vaikuttavat paljon toisiinsa. Muun muassa ravitsemukseen tehtiin pieniä muutoksia, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla harjoittelua ja yleistä jaksamista.

Hyvinvointikartoituksen jälkeen pohdittiin yhdessä tavoitteet, joita kohti Anne pyrki pääsemään. Keskeisimmäksi tavoitteeksi muotoutui lihasvoiman ja -hallinnan lisääminen, jotta ratsastus ja juoksu onnistuisivat ilman kipuja. Lihastasapainokartoituksella selvitettiin asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön virheelliset toimintamallit, jotka huomioitiin tarkasti yksilöllistä kuntosaliohjelmaa laadittaessa.

Aluksi Anne kertoi vierastavansa kuntosalilla käymistä, mutta motivaatio löytyi olotilan muuttuessa: "ilman särkeviä jalkoja oli niin mukava olla!" Harjoittelun alussa jotkin liikkeet tuottivat kipua polvien alueelle, mutta suoritustekniikoiden korjaamisen jälkeen ongelma saatiin korjattua. Pian Anne huomasi lihaskuntonsa kehittyvän. Eikä ihme, sillä kuntosalilla hän kävi 2-3 kertaa viikossa, lisäksi polkimia tuli kulutettua sisäpyöräilysalin puolella. Kesän ajaksi Annelle laadittiin joustavampi harjoitusohjelma, jota oli helppo noudattaa myös reissujen lomassa.

Kuntoutusprosessin aikana Anne on huomannut oppineensa pitämään itsestään parempaa huolta ja ymmärtämään myös kehon säännöllisen huoltamisen merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Esimerkiksi Vireuksen LPG-hoidoista on löytynyt hänelle apua lihasten rentouttamiseen.

Tällä hetkellä Anne nauttii erilaisista liikunnallisista harrastuksista ja osaa huomioida hänelle harjoittelussa tärkeitä asioita. Tulevaisuudessa Annella on tavoitteena viettää enemmän aikaa harrastusten parissa ja jatkaa saavutetun kunnon ylläpitämistä kotiharjoitusten avulla. Kiitämme Annea hänen kokemustensa jakamisesta ja toivotamme hänelle, niin kuin kaikille asiakkaillemme, energistä loppu vuotta ja puhtia tuleviin treeneihin!

Vireuksen fysioterapeutti 
Niko Mannila