Wellness Coach

Wellness coaching on yksi valmennuksen muoto, jossa keskitytään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä uusien elämäntapojen muutosvalmennukseen. Wellness coachingissa käsitellään valmennuksesta tuttuja aihepiirejä, kuten liikuntaa, ravitsemusta ja painonhallintaa. Tämän rinnalla yhtä tärkeinä aiheina esiintyvät elämän tasapaino, stressinhallinta, uni ja palautuminen sekä yleinen arkiaktiivisuus.

Coaching käsitteenä on toimintaa, jossa autetaan asiakasta keskittämään ajatteluaan ja toimintaansa kohti tavoitteitaan sekä suunnittelemaan omia toimintatapojaan. Valmennuksessa pyritään luomaan tila, joka mahdollistaa oivallusten syntymisen. Avaintekijöinä wellness coachingissa on, että vastuu on asiakkaalla, valmentaja on rinnallakulkija. Valmentaja antaa mahdollisuuden asiakkaan itse löytää vastauksia kysymyksiin ja keskittymällä nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen ja asioiden havainnointiin, on valmennuksen lähtökohdat parhaimmillaan.

Wellness coaching toimii etenkin silloin jos halutaan auttaa valmennettavaa löytämään omia vahvuuksiaan tai vahvistaa valmennettavan itsetuntoa tai motivaatiota. Tämän tyyppisestä valmennuksesta on myös hyötyä, kun halutaan tukea valmennettavaa pääsemään tavoitteisiinsa omia arvoja tukevalla tavalla ja halutaan kirkastaa valmennattavan tulevaisuuden tavoitteita. Lisäksi kun halutaan lisätä valmennettavan vastuunottoa, löytyy wellness coachingista oivia työkaluja.

Ota yhteyttä Wellness coach Kaisu Igoseen sähköpostitse kaisu.igonen@vireus.fi tai soittamalla 040 417 2117